“BURBUILAK Ipuinetako jaboiak” proiekturako sortutako marka nortasuna.